doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Beb Vuyk
(1905-1991)


Beb Vuyk

(Foto uit aangehaald werk van Aya Zikken)

"Ik vond dat een schrijver de wereld moest bereizen, zoals Slauerhoff, dat vond ik iets geweldigs. Maar ik ben ook naar Indië gegaan omdat ik me identificeerde met die ene Madoerese grootmoeder. Ik was vijfentwintig toen ik wegging uit Nederland. Aan boord leerde ik Boet kennen, maar ik werkte eerst nog twee jaar als onderwijzeres in Soekaboemi voor ik ging trouwen en terechtkwam op die theeplantage op Midden-Java, die zo'n grote rol heeft gespeeld in mijn eerste roman Duizend eilanden."

Dat vertelde Beb Vuyk aan de schrijfster Aya Zikken, die haar naar het begin van haar carrière vroeg. Een citaat dat Beb bijna ten voeten uit tekent: de moed om op avontuur te gaan, het temperament van de Madoerese grootmoeder en de aankondiging en de ondernemingen in Indië.
Ze werd geboren in Rotterdam, in 1905. Haar vader was scheepsbouwer. Als enige van de drie kinderen in het gezin was Beb donker van uiterlijk. Op straat werd zij daarom uitgescholden. Beb: "Dan vocht ik, ik ging altijd naar school met een lineaal in de hand." Haar vader, zoon van een Madoerese vrouw, was op jonge leeftijd naar Nederland gestuurd en bleef daar, trouwde een Hollandse en stichtte een gezin. Ondanks de afstand in tijd en generaties, bleef Indië aan Beb trekken.

Haar leven is inmiddels bijna een legende geworden. De jonge vrouw die met man en twee kleine kinderen een stokerij begint op een Moluks eiland, pionierswerk, ontberingen, failliet, terugkeer naar Java en dan de verschrikkelijke oorlog. Leven en werk lopen door elkaar heen. in Duizend eilanden vinden we haar indrukken van de theeplantage, in Het laatste huis van de wereld haar leven op Baroe, in Gerucht en geweld een deel van het oorlogsleven zoals zij dat meemaakte of doorgaf. Daarover vertelde ze aan Aya Zikken:
"Het verhaal van die twee neven, die elkaar op leven en dood bevechten, is een verhaal dat Tjalie Robinson mij heeft verteld toen wij samen na een verjaardagsvisite naar huis liepen. Alleen de werkelijkheid was nog verschrikkelijker. Het waren namelijk twee broers, maar dat leek me zo ongeloofwaardig, ik heb er maar twee neven van gemaakt."
En:
"Na de oorlog, toen ik terug was in Nederland, is ook het boek De wilde groene geur verschenen. Daarna heb ik lange tijd niet kunnen werken door de dood van mijn zoon Ru. Die zin om te gaan schrijven kwam pas heel langzaam terug."

"Terug in Nederland... " een veelzeggende uitdrukking. De Japanse bezetting heeft Beb grotendeels in concentratiekampen doorgebracht; na de Bersiap-tijd kozen zij en haar man Fernand ('Boet') voor het Indonesisch staatsburgerschap. Een omstreden keuze. In 1958 wilden ze toch naar Nederland, maar het land weigerde. Pas later kwam de toestemming. Ze woonden in Loenen aan de Vecht, waar ze beiden overleden zijn, Fernand in 1986, Beb vijf jaar later.

Nog steeds wordt aan borreltafels van literaire kringen over Beb gesproken. Haar temperament, haar genegenheid, haar uitmuntende kennis van de Indische keuken. En ook over haar bijzondere werk, even wreed als teder, even gevuld met angst voor de wereld als met liefde voor de natuur. Beb Vuyk was een vrouw van tegenstellingen. Zij heeft ons een fascinerend oeuvre geschonken.

Foto uit: 'Beb Vuyk'. Kleinkind van een Madoerese'. In: Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig door Aya Zikken. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2000. Pag. 54-67.

Meer lezen van Beb Vuyk?

 • Vele namen Amsterdam: De Spieghel, 1932
 • Duizend eilanden Utrecht: De Haan, 1937
 • Het laatste huis van de wereld Utrecht: De Haan, 1939
 • De wilde groene geur van het avontuur Batavia: De Unie, 1941
 • Het hout van Bara Utrecht: De Haan, 1947
 • 'Voor de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander'. In: Critisch Bulletin, december 1946, nr. 13, pag. 548-551
 • De kinderen van Boeton Leon Amsterdam: De Boer Jr., 1948
 • Gerucht en geweld Amsterdam: Querido, 1959
 • Na jaren van scheiding Deel: I: Terugblik op de moderne Indonesische literatuur; deel II: Opbloei van de Indonesische literatuur tussen 1945-1953; deel III: Stockopname in 1953; deel V: De Indonesische literatuur na 1954. Hilversum: VPRO, 1964 (Radiolezingen)
 • 'Full of sound and fury'. In: Bij het scheiden van de markt. Bloemlezing uit de Indische letterkunde van 1935 tot heden.door Rob Nieuwenhuys. Amsterdam: Querido, 1965. Pag. 43-58
 • Eet een beetje heet Amsterdam : De Arbeiderspers, 1965 (kookboek)
 • De eigen wereld en die andere Amsterdam: Querido, 1969
 • Een broer in Brazilië Amsterdam: Querido, 1971
 • Verzameld werk Amsterdam: Querido, 1981 (Gewijzigd; oorspr. uitgave in 1972)
 • Groot Indonesisch kookboek Laren: Luitingh, 1973 (kookboek, 20ste uitgebreide druk in 1989)
 • Indonesisch menu kookboek Laren: Luitingh, 1979 (kookboek, i.s.m. Joop van Meurs)
 • Vegetarische recepten uit de Indonesische keuken Utrecht: Luitingh, 1982 (kookboek, i.s.m. Jane Greenwood)
 • Reis naar het vaderland in de verte Utrecht: Veen, 1983
 • Kampdagboeken Utrecht: Veen, 1989
 • Brieven uit de Molukken Ingebonden uitgetikte brieven. (Catalogus Antiquariaat Terra Incognita te Lichtenvoorde) Zelf ingebonden. 1990.

Over Beb Vuyk

 • 'Beb Vuyk'. In: Oost-Indische Spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der compagnie tot op hedenr van Rob Nieuwenhuys. Amsterdam: Querido, 1978. pag. 477-489. Met een uitgebreide literatuuropgave op pag. 640.
 • 'Beb Vuyk'. Door Joop van den Berg. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1991-1992, pag. 179-183.
 • 'Beb Vuyk'. Kleinkind van een Madoerese'. In: Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig door Aya Zikken. Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 2000. Pag. 54-67.
 • 'Beb Vuyk (1905-1991): de wilde groene geur van het avontuur '. In: Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950. door E.M. Beekman. Amsterdam: Prometheus, 1998. Pag. 454-476.
 • In Indië geweest. Maria Dermoût, H.J. Friedericy, Beb Vuyk door Joop van den Berg, Greetje Heemskerk, Kester Freriks. Den Haag/Amsterdam: 1990 (Schrijversprentenboek no. 30)
 • Archivalia in het Letterkundig Museum, te Den Haag.