doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Minarsih Soedarpo
(1924-)


Minarsih Soedarpo

Minarsih Soedarpo met haar
moeder Sjarifah Nawawi (1955)
(foto uit boek)

Het leven van een moeder stroomt door in dat van haar dochter. Minarsih Soedarpo werd zich al vroeg bewust van het belang van zelfstandigheid. Haar vader, regent te Bandoeng, verstootte haar moeder. Sjarifah Nawawi was toen zevenentwintig jaar oud en moeder van drie kinderen. Minarsih was de jongste daarvan, toen drie maanden oud.

Maar Sjarifah Nawawi had een opleiding en wist uiteindelijk als onderwijzeres een bestaan voor zichzelf en de kinderen op te bouwen. Gemakkelijk was het niet, in praktisch en emotioneel opzicht.

Ook Minarsih ontving een opleiding. In Batavia volgde ze de HBS. Ze werd lid van de Oesaha Kita, voor Indonesische leerlingen van middelbare scholen en andere verenigingen. Intelligent, actief, betrokken. Een belofte voor de toekomst.

Maar toen ze in de laatste klas van de HBS zat, werd het schoolgebouw gevorderd. De Japanners waren gearriveerd. Ze wist weinig van politiek, maar genoeg om na te denken over "een vrij Indonesia", zoals ze op 12 januari 1942 in haar dagboek schreef:

"Stel dat de Sultan van Djokjakarta president wordt, zouden de Sumatranen of Sundanesen hem als zodanig willen erkennen? Maar het moet zover komen! Maarwanneer??"

Het nationaal bewustzijn was ontwaakt, door de Japanners:

"De Japanners beweerden dat ze ons kwamen bevrijden van de Nederlandse koloniale overheersing. Zij waren inderdaad verantwoordelijk voor het ontwaken van een nationaal bewustzijn in mij, en wij hadden allen grote verwachtingen, maar de nationale droom kwam niet uit zoals wij hoopten."

Minarsih sloot zich aan bij de jongere generatie die een vrij Indonesia verlangde. Jong, vol idealisme, maar zoekend naar de juiste weg. Ze trouwde met Darpo en kreeg een dochtertje Shanti. Met haar echtgenoot besloot ze naar Amerika te gaan, om daar meer rust te vinden. Uit Amerika zouden zij berichten over de vrijheidsstrijd. Haar man was door Sjahrir naar Amerika gestuurd om deel te nemen aan discussies hierover. Hier volgden ze de ontwikkelingen, en hier werd in 1950 haar tweede dochter geboren.

In 1952 vertrok het gezin naar Nederland.

Meer lezen van Minarsih Soedarpo?