doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Nellie van Kol
(1851-1930)


Nellie van Kol

Nellie van Kol werd geboren als Jacoba Maria Petronella Porreij, in 's-Hertogenbosch op 12 december 1851. Zij werkte gedurende enkele jaren als onderwijzeres (1871-1876), onder andere op de kostschool van de Hernhüttersgemeente in Gnadau (Duitsland) en als gouvernante in Nederlands-Indië.

In Indië trad ze op 27 juli 1883 in het huwelijk met de ingenieur en socialist Henri van Kol. Ze kregen twee kinderen: Lili (geboren in 1886) en Ferdi (geboren in 1891).

Marie Porreij publiceerde voor het eerst onder de naam Nellie in Het Soerabaja's Handelsblad. Dat was in 1882. Tot omstreeks 1892 schreef ze artikelen voor socialistische bladen als Vooruit, en Recht voor allen van de Sociaal-Democratische Bond. Ook was zij oprichtster en redactrice van De Vrouw, het kindertijdschrift Ons Blaadje en de 'Volksbibliotheek'(1901-1903).

Vanaf 1901 richtte Nellie zich op het christendom. Zij publiceerde toen in bladen als De Strijdkreet van het Leger des Heils.
Nellie overleed op 1 februari 1930, te Utrecht.

Bron: Overzicht van de Archieven in het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)), pag. 114-116. Amsterdam, 1991. Foto uit dit boek.

Meer lezen van Nellie van Kol?

  • Onder de naam Nellie:
    publicaties in Het Soerabaja's Handelsblad. In 1882 en later.
  • Brieven aan Minette. 1884

Over Nellie van Kol

  • Archief Nellie van Kol aanwezig in het IIAV (http://www/iiav.nl) te Amsterdam. Omvan 1,15. m. Bevat o.a. correspondenties, dagboeken, knipsels en archivalia van haar zoon Ferdi. Ook is hier een dossier aanwezig met biografische en bibliografische gegevens over Nellie, samengesteld door Inger van Dongen.
  • Daalder, D.L.: 'Nellie van Kol'. In: Wormcruyt met suyker. Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten. Amsterdam, 1950.
  • Nieuwenhuys, Rob: Oost-Indische Spiegel. Editie 1978. Over Nellie van Kol: pag. 326, 330-331.
  • Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek. Redactie P.C. Molhuysen, P.J. Blok e.a. Leiden, 1910-1937. Dl II.