doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Melati van Java
(1853-1927)


Melati van Java

Nicolina Maria Sloot werd op 13 januari 1853 geboren te Semarang. Zij is de eerste dochter van de Carel Sloot en Louise van Haastert. Marie, zoals zij genoemd werd, zou later nog een broer genaamd Nico en een zuster met naam Cristina krijgen.
Christina werd, vermoedelijk net als Marie, naar de kostschool van zusters Ursulinen te Batavia gezonden. Hier leerde zij Jans Versteegh kennen, de latere mevrouw Kloppenburg. Het werd een vriendschap voor het leven.
Voor de kostschooljaren begonnen, onderwees moeder Sloot haar kinderen. Marie bleek zeer intelligent: al heel vroeg kon zij lezen en schreef haar schriftjes vol verhalen. Later behaalde Marie de acte van bekwaamheid als hulponderwijzeres in de Franse en Engelse taal.

In 1871 verhuisde het gezin Sloot naar Nederland, naar Den Haag. Daarna vond vader Sloot een betrekking als onderwijzer in Roermond. Hier begon Marie haar literaire loopbaan onder de pseudoniemen Mathilde, Melattie van Java en het subtielere Melati van Java. Omdat het destijds voor een katholiek jong meisje uitzonderlijk was te publiceren, koos zij voor een schuilnaam. Melati verwijst naar een wit, stervorming bloempje met jasmijngeur dat op Java bloeit.

In 1877 ging Melati in Amsterdam wonen. Hier leidde ze met haar vriendin Lina Schneider en de inwonende dienstbode Cato een werkzaam bestaan. Melati ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een uiterst succesvol auteur.
Haar romans waren zeer populair; in 1921 was Hermelijn het vaakst uitgeleende bibliotheekboek. Eerder kwam er letterkundige erkenning: zij was een van de eerste vrouwen die het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde kreeg aangeboden (1893). De literarie kritiek evenwel reageerde niet altijd even gunstig; zo noemde Annie Salomons haar werk "voor een jong, ontvankelijk hart even erg als vergif".

Ook op andere terreinen was Melati actief. Zo werden de rooms-katholieke kerk De Rozenkrans en het meisjestehuis Het Lydiahuis mede door haar inspanningen gesticht. Daarnaast was ze bestuurslid van de r.k. kunstenaarskring De Violier, medeoprichtster van de Katholieke Vrouwenvereniging, bestuurslid van de Internationale R.K. Vereniging Ter Bescherming van Jonge Meisjes.
In Melati's vriendenkring bevonden zich onder andere de schilder Jan Toorop en de letterkundige Alberdingk Thijm, namen die ook in haar liber amicorum terugkeren.

Aan het begin van de 20ste eeuw verdween geleidelijk de literaire waardering. Haar romans werden gedateerd gevonden. Marie besluit tot een opmerkelijke actie.
Onder het pseudoniem M.(ax) van Ravestein publiceerde vervolgens ze vijf geruchtmakende romans. Niemand kende deze vreemde auteursnaam en het gonsde van de geruchten. In 1954 wist Anton van Duinkerken in De Tijd te onthullen wie achter deze naam schuil ging.

Melati van Java overleed in een hotel te Noordwijk aan Zee, op 13 juni 1927, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden. Zij werd 73 jaar en liet een oeuvre achter van ruim zeventig boeken en een aantal artikelen.

Bron: De Oost-Indische Spiegel, door Rob Nieuwenhuys (editie 1978), pag. 230-233. Biografische knipselmappen van het IIAV te Amsterdam. Citaat van Annie Salomons uit Over mooie boeken. Letterkundige opstellen. Zonder pl., 1926. p.12. Voorts eigen onderzoek van de conductrice; afbeelding uit haar collectie.

Meer lezen van Melati van Java?

 • (alleen een selectie uit haar Indische werk is opgenomen)
 • De familie van den resident. Leiden, 1875.
 • In Extremis(1896)
 • Fernand (1878)
 • Dorenzathe. Arnhem, 1880.
 • Kijkjes in onze Oost. Drie dln., platen. Leiden, 1880.
 • Miss Campbell en andere verhalen. Schiedam, 1885.
 • Waarheen? Amsterdam, 1885.
 • Van slaaf tot vorst. Twee dln. Culemborg, 1887-1888.
 • Roosjes zonder doornen. Met afbeeldingen. Purmerend, 1887.
 • "De betoverde kris". In: Uit de portefeuille. Amsterdam, 1888.
 • Bij den haard. Amsterdam, 1890.
 • Johan's avontuur. Een vertelling uit Indië. Schoonhoven, 1890.
 • Prada. Schiedam, 1894.
 • Bonte wimpels. Amsterdam, 1897.
 • Twee. Amsterdam, 1899.
 • 'Naar huis!' In: Nederland. Verzameling van oorspronkelijke bijdragen van Nederlandsche letterkundigen. Onder redactie van Johan Koning. 75e jaargang, aflevering 10-11. Amsterdam, 1923. (jubileumnummer) Pag. 1058-1064.

Over Melati van Java

 • Biografische notities in De Oost-Indische Spiegel, door Rob Nieuwenhuys. (editie 1978) Pag. 230-233.
 • Biografische knipselmappen van het IIAV te Amsterdam.
 • In De Portefeuille van 31 juli 1880: 'Melati in den vreemde'. Betreft een opgave van haar boeken die in het Engels, Duits en Frans zijn vertaald.
 • 'De freule'. Recensie van Melati's gelijknamige roman. In Vrouwenliefde in de moderne literatuur. Door Anna de Savornin Lohman. Amsterdam, 1902. p. 162-173.
 • Korte biografische en literaire notities in Adjustment and Discontent. Representations of women in the Dutch East Indies. Door Tineke Hellwig. Windsor, Ontario, Canada, 1994. P. 44-45.
 • 'Nicolina Maria Sloot. Karakterschets'. Z. aut. In: De Hollandsche Revue, onder red. van Johan Koning. 27ste jaargang, 1922, pag. 239-245.
 • Zie ook de eigen site van de Melati van Java Fanclub:
  Melati van Java
 • Voorts eigen onderzoek van de conductrice.