doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Beata van Helsdingen-Schoevers
(1886-1920)


Beata van Helsdingen-Schoevers

Scherp als Multatuli, geestig als Mina Krüseman en altijd sprekend met een unieke eigen stem, zo was Beata van Helsdingen-Schoevers. In een tijd dat het voor 'beschaafde vrouwen' not done was, leefde zij van haar pen.

Al op jonge leeftijd publiceerde Beata in talloze kranten en tijdschriften. Haar onderwerpskeuze was breed en varieerde van een Europees meisjesbestaan in Indië, de vermeende ondergang van de Nederlandse taal in de kolonie tot en met de verzen van Noto Soerotoe en een thé dansant aan het hof van Soerakarta. Vanwege haar maatschappelijke betrokkenheid bij de emancipatie van Javaanse en Europese vrouwen, werd Beata van Helsdingen de eerste moderne vrouw van Indië genoemd.

Haar vroege dood in 1920 - zij was nog maar 34 jaar - maakte een eind aan haar vele plannen.
Meer lezen van Beata van Helsdingen-Schoevers?


Over Beata van Helsdingen-Schoevers

  • "'Adoe, koh terlaloe, een meisje, zij sgrijf in de krant!' Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920)." In: Indische Letteren Thema- en dubbelnummer over koloniale letterkunde en pers. Jaargang 17, nr. 1-2 (maart 2002). pag. 58-67.
  • "Somewhere in Indië". In gesprek met Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). door Vilan van de Loo. Bergen: Bonneville, 2002
  • "Ik zal u geven mijn inzicht". Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). door Vilan van de Loo
  • Zie ook de eigen site van Beata van Helsdingen bij het Damescompartiment:
    Beata van Helsdingen-Schoevers