doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Dé-Lilah
ps. Lucie van Renesse
(ca. 1850-?)


Dé-Lilah

Wie Dé-Lilah was, is tot op de dag van vandaag grotendeels een mysterie. Tot dusver heeft alleen Joop van den Berg getracht op basis van haar boeken haar leven te reconstrueren. Het volgende is daarop gebaseerd.

Dé-Lilah is geboren als Lucie van Renesse inz Probolingo, rond 1850. Haar vader was waarschijnlijk eerst machinist op de grote vaart en werd daarna administrateur op een grote suikeronderneming op Oost-Java. Lucie's moeder was, naar aangenomen wordt, de dochter van een Javaanse vrouw en een blanke Hollander.

Na een schoolopleiding in Nederland te hebben gevolgd, keert Lucie terug naar Indië. Zij trouwt met een tabaksadministrateur uit Deli en krijgt met hem vijf kinderen.

Lucie's invulling van het huwelijk en moederschap was bepaald ongebruikelijk te noemen. In plaats van zich geheel en al op te offeren aan het welzijn van man en kroost, ondernam zij reizen, alleen. Haar indrukken noteerde zij al dan niet verhuld in haar boeken.

Nadat zij in vier jaar tijds zes lijvige titels publiceerde, zweeg ze. De reden daarvoor is niet bekend. Ruzie met de uitgeverij? Problemen met de samenleving die zij met zoveel verve beschreef? Hoe het ook zij, deze vraag, en het leven van Lucie van Renesse alias Dé-Lilah, nodigt uit tot nader onderzoek.

Bronnen: Secundaire literatuur door Joop van den Berg. Boeken geschreven door de schrijfster. De foto is hieruit afkomstig.

Meer lezen van Dé-Lilah?

 • Gecompromiteerd. Indische roman. Arnhem, 1897
 • Hans Tongka's carrière. Tabaksroman. Twee dln. Utrecht, 1898
 • Een Indisch dozijntje. Utrecht, 1898
 • Mevrouw Klausine Klobben op Java. Twee dln. Utrecht, 1899
 • B.B. Kongsie. Roman uit de Indische Ambenaarswereld. Utrecht, 1900
 • Ongepubliceerd werk
  Alles ongedateerd.
 • Map met aanduiding van de schrijfster: "Drie pakken novellen per post"
  (Met dank aan Joop van den Berg)
  Bevat:
  Het eiland van den vliegenden Draak
  Droombeelden
  Nagai, de arme student
  Een overgetelijke dag in Nikojeme
  Lotus
  De avonturen van Tommy Snowboy in Japan
  Japansche waarzegging
 • Vijf mappen Mevrouw Klausine Klobben bij de overburen. Singapore, Penang en het schiereiland Malacca. (in vijf delen)

Over Dé-Lilah

 • Vermelding van Dé-Lilah als auteur van 'Brieven uit Japan' in de Soerabya Courant tussen 1903 en 1905 in: Gerard Termorshuizen: Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Amsterdam/Leiden, 2001. Pag. 235.
 • 'Beesten, die men muilband en ketting heeft afgenomen', door Joop van den Berg. In: BZZLLETIN. Literair magazine, 23e jaargang, maart 1994, nr. 214.
 • 'De eerste Deli-tabaksroman' door Rudy Kousbroek. In: INRC, 13 september 1996. Recensie van hiernavolgende titel.
 • Joop van den Berg: Dé-Lilah, een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina's Indisch proza. Amsterdam, 1996.
 • 'Dé-Lilah, een vergeten schrijfster van ruim 2000 pagina's Indisch proza.' door Joop van den Berg. In: Indische letteren, 12e jaargang, juni 1977, nr 2.
 • Onder 'biografieën', pag. 551: beknopte schets van Dé-Lilah, in Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren. Samengest. door Alfred Birney. Amsterdam/Antwerpen, 1998
 • De foto is uit afkomstig uit Madame Caprice.