doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Emma van Angelbeek:
Gedichtjes
Zonder uitgever; Salatiga, 1911
81 pagina's


Ten geleide
Dromen van een gelukkig leven, was dromen in Indië, waar tjemarabomen bloeiden, de thee-oogst voorspoedig was en waar ondanks al het mooie, toch het besef van sterfelijkheid bestond.

Vergankelijkheid

Roode roze,
Schoon en teer,
Nog een pooze....
Z'is niet meer! -

Zonneluister,
Helder-licht,
Nachte-duister....
Zonne, zwicht!

Vlinder vliegen,
Lustig-blij!
Bloemen wiegen....
't Is voorbij.

Zalig leven,
Droomend voort,
Nog maar even....
't Is verstoord! -

Zoo snelt 't leven,
Van U en mij
't Duurt er even....
En 't is voorbij!-

(pag. 19)