doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Emma van Angelbeek:
Gedichtjes
Zonder uitgever; Salatiga, 1911
81 pagina's


Ten geleide
De 'Mei' door Herman Gorter al bezongen, krijgt hier een tropische variant van verlangen. Opmerkelijke woorden van een dichteres die Indië in haar hart had gesloten.

Mei

Wie zou U niet gedenken?
Heerlijker Noorder Mei?
Die groen en bloemen wilt schenken,
Bij vog'lenlied zoo blij?

Ik gedenk U hoog in de Tropen,
Ver van mijn Nederland,
Waar uw bloemen, de knoppen ontkropen,
Die ge strooit met milde hand!

Hier zie 'k wel altijd bloemen,
En immer zie ik hier groen,
Maar 'k blijf Noorder Meimaand roemen,
En zal 't altijd doen.

't Winterlandschap kaal en dor,
Ge toovert 't in kleuren,
En al 't booze wintergemor,
Verdwijnt door bloemengeuren!

De leeuwrik z'n zangen hief,
Ter eer van U, o, Mei,
'k bemin uw sering en madelief,
Hoe oud of 'k eens ook zij!

(pag.55)